OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

 SCAN LAB  SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ORAZ

CEREC LAB SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

 

 

Spółka SCAN LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poleczki 40, 02-822, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677004, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 22 marca 2019 roku między SCAN LAB  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółką Przejmującą oraz CEREC LAB sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jako Spółką Przejmowaną: plan połączenia.